En ej sansad röst

För att visa ett exempel på en ideologiskt styrd politiker som är mer intresserad av moral än vetenskap, vänder vi oss till Maria Larsson (KD) som är barn- och äldreminister samt regeringsansvarig i narkotikafrågor. I en artikel i metro från 2010 så svarar hon på lite frågor angående en legalisering, och jag tänkte gå igenom hennes svar.

1. Bör cannabis tillåtas i Sverige?

Maria Larsson: ”Nej. Cannabis skadar människan på ett allvarligt sätt.  Det påverkar vårt känsligaste organ, det ger skador på hjärn­an.”

Cannabis är inte ofarligt, något som jag tror de flesta håller med. Men vi ska inte förbjuda saker för att dom inte är ofarliga, för då är det en hel del saker som åker ut genom fönstret. Vi tillåter boxning, en sport där två personer försöker slå varandra medvetslösa. Vi tillåter alkohol, som också ger hjärnskador. Och medan 146 personer har dött i boxning sedan 1990, och 2010 dog cirka 32 män per 100 000 invånare och cirka åtta kvinnor per 100 000 invånare i Sverige i alkoholrelaterad dödlighet, så dör ingen av cannabisanvändning. Sedan är kopplingen mellan cannabis och hjärnskador fortfarande inte bevisad, och vissa undersökningar pekar på att det kan till och med hjälpa hjärnan.

2. Är den olagliga marijuanan farligare än den lagliga alkoholen?

ML:  ”Ja. Det finns en tydlig skillnad: cannabis stannar kvar mycket längre i kroppen, och långvarigt bruk förminskar förmågan till inlärning och intellektuell utveckling.”

Om ”det stannar kvar i kroppen längre” hade varit ett argument för hur skadligt något är, så hade bönor varit mer skadliga än socker. Och jag frågade Maria vilket undersökning hon hade som basis för att det skulle minska ”förmågan till inlärning och intellektuell utveckling” så refererade hon mig till CAN där de säger ”korttidsminnet och inlärningsförmågan kan vara nedsatta upp till ett par dagar”. De säger i och för sig också att ”de som i åratal har missbrukat cannabis blir avtrubbade och passiva, får svårt att lära sig nya saker och att arbeta koncentrerat”, men ska vi bedöma hur farlig en drog är efter hur man blir påverkad av ”många års missbruk”? Missbruk är per definition ”olämplig” och ”ändamålsvidrigt”. Om vi använder det, vad ska vi inte förbjuda då? Och för att inte tala om dödligheten, där alkohol dödar tusentals om året i Sverige medan, som sagt, cannabisanvändning inte dödar någon. Ej heller har dom några källor på sin sida, så det är svårt att veta vad dom har baserat sin fakta på.

3. Vilken effekt har cannabisförbudet i dag?

ML: ”En tydligt nolltolerans mot alla narkotiska produkter har ett stort symbolvärde – det visar att narkotika inte accepteras i vårt samhälle. Det bidrar till att vi internationellt sett har relativt få ung­domar som har prövat narkotika.”

Jag hade kunnat respektera (men inte hålla med) Marias åsikt om ”tydlig nolltolerans” om hon även ville förbjuda alkohol och tobak. Men som det är nu är det  en otydlig nolltolerans. Droger är dåliga för att dom är förbjudna för att dom är dåliga för att dom är förbjudna… Vad vi visar är att vi har viss narkotika som är laglig och socialt accepterad, och viss som är olaglig och tabubelagt. Vad detta är baserat på i dagens läge är personliga åsikter.

Och framför allt: det bästa hon kan komma med är ”ett symbolvärde”, för om man verkligen vill hålla undan droger från ungdomar så är det väl bättre att ha en försäljare som inte säljer till minderåriga, och man sänker inte antal användare genom att ha det förbjudet och spendera pengar på att jaga brukare. Tydligen är symboler viktigare än människors liv, då man gladeligen kriminaliserar och fängslar människor för de val dom gör. Vilket leder mig till vad Jakob Heidbrink, forskare i juridik, svarade på samma fråga:

JH: ”Det skapar kriminella, och blir därigenom en inkörsport till annan kriminalitet. Den som röker på har redan begått ett brott, och då är frågan vad det har för följdverkningar vad gäller respekten för andra brott.”

Hur ska vi kunna respektera lagen i en stat som inte respekterar sina medborgare?

4. Vad skulle en legalisering i Sverige leda till?

ML: ”Många flera skulle använda drogen och fastna i ett långvarigt missbruk, och vi skulle få väldigt mycket mer skador av allvarlig art. Det är också en drog som leder vidare till att använda ännu tyngre droger.”

Avkriminaliseringen av samtliga droger i Portugal håller inte med. Tonårsanvändning av droger minskade, HIV-infektioner minskade, och antalet människor som valde att söka hjälp för missbruk fördubblades. Är det inte det resultatet vi är ute efter? Men medan en avkriminalisering fortfarande leder till ett system som ger organiserad brottslighet pengarna för drogförsäljning, så hade en legalisering lett till att staten kan få dom pengarna, och använda dom för att förebygga missbruk och skador.

5. Vilka intressen ligger bakom legaliseringstrenden?

ML: ”Det finns en väldigt aktiv lobbyism. Inte minst från dem som kan tjäna pengar på att ungdomar börjar med droger och fortsätter med det större delen av livet.  Det handlar om att skaffa största möjliga profit av att människor använder droger som förminskar deras möjligheter till ett gott liv.”

Det här vet jag inte ens vad jag ska svara på… ”dem som kan tjäna pengar på att ungdomar börjar med droger”, vilka grupper är detta? Om det finns företag där ute som förespråkar en legalisering av droger så har jag inte hört av dom. Någon som kan hjälpa mig?

Annonser

En sansad röst

I mitt förra inlägg så frågade jag efter en sansad debatt inom drogpolitik. Idag tänkte jag visa ett exempel på en sansad röst.

I november förra året så vann Barack Obama USAs presidentval. Medan det har hänt en gång innan, så hände en annan sak samtidigt som inte har hänt i något västerländskt land i modern tid: cannabis blev lagligt i delstaterna Washington och Colorado. Det amerikanska rättssystemet vill dock sätta käppar i hjulen för dessa två stater, eftersom det fortfarande är olagligt på federal nivå. Det är som att det hade varit olagligt i Sverige, men lagligt i Östergötland. De klassar cannabis som en ”schedule 1 drug”, vilket säger bl.a. att ”the drug or other substance has no currently accepted medical use in treatment in the United States”. Vilket är intressant eftersom i skrivande stund så har 18 delstater legaliserat ”medicinsk marijuana”, och 6 personer får cannabis av den federala regeringen. Motsägelser är inget ovanligt inom drogdebatten.

Men åter till ämnet. Det behövs redas ut ett system för cannabis i Washington, och för detta syfte har Mark Kleiman blivit utnämnd. I en artikel så berättar han hur han ser på sitt jobb, och jag vill lyfta fram några delar:

You’ve stated in the past that you’re neither pro-legalization nor anti-. Can you explain that?

Well, any opinions I have now are completely subject to change in the face of new facts. We’ve never seen this beast. Assuming that Washington comes up with a reasonably sensible solution and the federal government lets it operate—meaning we get a fair shot at a mostly legal regime in Washington—then come back at me in five years and ask what I think about legalizing marijuana, and I might have an opinion that’s worth something.

Ingen ideologi, ingen moralpanik, ingen skrämseltaktik. Följ faktan, så får vi se vad som fungerar bäst. Och gör man det, så får man höra saker som:

From what I’ve seen, the effect this legal marijuana will have on alcohol consumption seems vital to you. True?

It’s clear to me—though not everyone agrees with this—that if marijuana turns out to be a substitute for alcohol, if allowing people to smoke pot decreases heavy drinking, that’s a huge win. If that were true, I’d be a strong legalizer. Alcohol abuse is a much bigger problem than cannabis abuse—in every dimension.

Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i Washington och Colorado, och framför allt hur deras regering kommer ställa sig till det. Med människor som Mark Kleiman vid rodret så ser det ljust ut, och Obama har sagt att dom inte tänker gå efter användarna. Men betyder det att dom fortfarande kommer gå efter försäljarna? DEA har inte haft problem att gå efter cannabisaffärer (eller ”dispensaries” som dom kallas i USA) i de delstater där medicinsk cannabis är lagligt, så det kan man nästan vänta sig.

Men att cannabis blir lagligt i USA tror jag är en fråga om ”när” och inte ”om”. Speciellt om man tittar på vilka åldersdemografier det är som stödjer det, och hur åsikten har ändrats över tid (även väldigt intressant att jämföra med homoäktenskap).

Förnuftig förhållning till droger

Cannabisprodukter är inte som andra livsmedel.
(Det är därför de inte säljs på samma sätt som andra livsmedel i Sverige.)
Om man använder de måttligt kan de berika ens liv, speciellt tillsammans med god mat och trevligt sällskap.
Men om man är oförsiktigt kan de orsaka allt från bortglömda micropizzor till schizofreni, psykoser och beroende.

Nästan alla människor kan använda cannabis och ändå leva långa, friska liv. Och nästan alla kan bli cannabisberoende redan i unga år. Allt beror på hur man använder.
Men det är också viktigt att göra klart att människor har olika medfödda förutsättningar.
Vissa kan röka sig höga varje helg i åratal utan att bli beroende eller få skador. För andra går det fort att få stora problem. Och såväl hälsoskador som beroende märks ofta inte förrän de redan har uppstått.

Om ni tycker att det ni läst ser underligt ut, så håller jag med er. Det är två stycken som jag har tagit från Systembolagets broschyr Fakta, tips & myter om alkohol, och så har jag bytt ut ”alkohol” mot ”cannabis”, ”dricka” mot ”använda”, och ”skrumplever, högt blodtryck” till ”schizofreni, psykoser” (fastän kopplingarna fortfarande undersöks). Faktum är att jag tycker att Systembolaget är fantastiskt, och dom gör ett grymt jobb med att informera allmänheten om riskerna med alkohol, och att ge oss ett sansat förhållande till det.

Men drogdebatten i Sverige är sällan sansad, och när man inte gömmer sig bakom barnen så demoniseras användarna. Ett tillfälle som står ut var när jag tittade på SVT Debatt om legalisering, och en mamma anklagade de som var för en legalisering för att vilja ge barn droger. Denna debatten kommer aldrig upp om alkohol: om man inte vill förbjuda alkohol, vill man då även att barn ska dricka alkohol? Vill verkligen nio av tio svenskar (sida 8) att barn ska bli fulla?

Såklart inte. Men alkohol är en drog. Eller narkotika. Vare sig man väljer SAOLs definition eller den juridiska definitionen (sanning med modifikation: det beror på vad man menar med ”kontroll” i ”är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt”). Och det är den farligaste drogen vi har. Så varför detta ramaskri över legalisering av droger, men den totala tystnaden runt ett alkoholförbud? Tradition? Sen när har det varit ett bra argument för hur vi formar våra lagar?

Vad jag vill ha är en sansad debatt. Med människor som stödjer sig på fakta, inte moral eller magkänsla. Vi kan njuta av alkohol och jobba för att ungdomar inte ska få tag på det. Varför skulle resten av drogerna bete sig så fundamentalt annorlunda i samhället?