Maria Larssons hyckleri når nya höjder

Regeringsansvarig för narkotikafrågor har sagt att en legalisering av cannabis kommer leda till ökat bruk, att det finns en väldigt aktiv lobbyism […] som kan tjäna pengar på att ungdomar börjar med droger och fortsätter med det större delen av livet, att polis bör kunna beslagta droger innan dom ens är olagliga, att ett förbud är en framgång för alla som arbetar för att minska narkotikans skadeverkningar och gång på gång vägrat att ens fundera på att legalisera.

Men när snus kommer på tal, som är både beroendeframkallande och centralstimulerande, så låter det annorlunda:

”Jag känner mig jätteglad, av dubbla anledningar. […] Vi har faktiskt räddat snuset om att själva få bestämma över innehåll, produktreglering, ingredienser, karaktäristiska smaker och också natriumkarbonatet. Så torra prillor behöver inte bli resultatet, utan prillorna kan bevara sin fuktighet.” – Sverige får behålla snuset

”Vi har visat ett starkt intresse och försökt få Europas länder att förstå vad snuset betyder i Sverige och för svenskarna.” – Sverige får bestämma över snuset

Här är några faror med snus: skador på tandköttet, ökad risk för cancer i bukspottskörteln, risken för att en infarkt ska vara dödlig är störrekan skada växande foster, ökar risken för diabeteshämmar munhålecellernas tillväxt och viktiga celler för immunförsvaret, vilket innebär att immunförsvaret kan försvagas, och slutligen, mer beroendeframkallande än heroin, kokain, marijuana, alkohol och koffein. När resten av Europa förbjuder det, så kämpar Maria Larsson för att tillåta det.

Att Maria Larsson vägrar att ändra på sitt ställningstagande runt olagliga droger, samtidigt som hon inte bara inte vill förbjuda alkohol eller tobak, utan blir glad och firar och pratar om att ha vunnit när vi får behålla kontrollen över snuset, är inget mindre än första gradens hyckleri. Maria pratar om en ”aktiv lobbyism” som vill tillåta cannabis, men blundar helt för snusets mångmiljonindustrin.

Det skulle väl inte kunna vara så att dom slänger sin moral åt sidan för att samla lite taktikröster, nu när det inte går så bra för dom?

Annonser

En myt om ”8 myter om cannabis”

Myten: häftet ”8 myter om cannabis” är till för att skingra myter om cannabis.

Svar:
Förbundet Narkotikafri Skola har släppt ett ”faktahäfte” i samband med Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som heter 8 myter om cannabis. Men att det skulle handa om att skingra myter eller presentera fakta är en myt, häftet är istället ännu ett exempel på skrämselpropaganda från förbudsivrarna. Vi kan börja med inledningen, där dom säger att

Cannabis är den mest använda narkotikan.

Detta kan stämma, om man väljer rätt definition. SAOL ger följande:

beroendeskapande medel som påverkar centrala nervsystemet

Alkohol är ett beroendeframkallande medel som påverkar centrala nervsystemet, och det används av 2 miljarder människor, jämfört med cannabis 129 till 190 miljoner (enligt häftet) (man kan även debattera om cannabis faktiskt ska räknas som ”beroendeframkallande”). Så varför är inte alkohol den mest använda narkotikan? Jo, för att RNS väljer att använda den juridiska definitionen av narkotika:

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Nu är inte alkohol ”föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse”, utan endast en nationell. Att alla andra länder har liknande kontroller spelar inte roll, för att den är inte gemensam. Så dom kommer undan på en teknikalitet. Känner vi oss informerade? Vi börjar med ”myterna”:

Myt 1: Cannabis är en ”lätt drog”
Svar: Cannabis är narkotika precis som till exempel heroin, kokain och amfetamin. Begreppen lätt och tung narkotika är missledande eftersom alla droger har olika skadebild

Till att börja med så verkar det inte vara myten ”cannabis är en lätt drog” dom vill prata om, utan ”det finns lätta och tunga droger”. Att specifikt nämna cannabis här är poänglöst, då dom anser att begreppet i sig är felaktigt. Men att säga att ”begreppen […] är missledande eftersom alla droger har olika skadebild” är underligt. Olika sporter har olika skadebilder, men vi kan väl jämföra dom? Sedan tar dom upp depression, lungskador, självmord och döden, men följt av att säga att man inte har hittat ett samband. Varför ta upp det då? För att skrämmas. Dom tar även upp fosterskador, men vem rekommenderar att ta någon drog när man är gravid?

Myt 2: Alkohol är mer skadligt
Svar: Det går inte att jämföra skadlighet mellan två så olika droger. Alkohol är i vissa avseenden skadligare än cannabis, särskilt när det gäller fysiska skador. I vissa fall är cannabis en värre drog. Alkoholens skadeverkningar är i vilket fall inget argument för att cannabis ska legaliseras.

För något som inte är möjligt så finns det flera vetenskapsmän som har gjort det. Och RNS gör det själva! Och dom avslöjar sig själva med den sista meningen, för dom kan inte stå emot att klämma in argument mot legalisering, fastän häftet ska handla om att skingra myter.

Myt 3: Bruket är alltför utbrett
Svar: Cannabisrökning är inte särskilt utbrett.

Förutom att både myten och svaret är så vagt skrivna att det kan betyda vad som helst (”alltför”, ”inte särskilt” är väldigt subjektivt, och ”alltför utbrett” för vad?), så låt oss se på siffrorna de tillhandahåller: de säger att 2% av den vuxna befolkningen tar cannabis. Enligt SCB hade vi 7 627 772 vuxna invånare 2012. 7 627 772 * 0,02 = 152 555. Etthundrafemtiotusen invånare som de vill fortsätta kriminalisera. ”Inte särskilt utbrett” är subjektivt, men jag tycker inte det låter rimligt med bestraffning för något som en person väljer själv att göra utan att skada andra. Och hur mycket skattepengar läggs det på att jaga dessa brukare, som istället hade kunnat gå till vård av missbrukare?

Myt 4: Staten ska inte lägga sig i vad människor gör med sina egna kroppar
Svar: Självklart ska det finnas största möjliga frihet i ett samhälle. Men olika människors friheter kan krocka med varande. Därför finns det en motsättning mellan demokrati och frihet. Om total frihet råder kommer samhället att falla ihop. Någon form av reglering måste finnas. Demokrati förutsätter att man inte får göra som man vill. Individen måste underkasta sig begränsningar av sin frihet – i form av lagar och regler – för att nå en kollektiv fördel. Tänk till exempel på:

Och här tar dom upp några exempel: hastighetsbegränsningar, alkotest i trafiken, tvångsvård inom psykiatrin, krav på licens för innehav av vapen och förbud att åka nerför Niagarafallen (?). Dessa är väldigt intressanta, så vi tittar närmre.

  • Hastighetsbegränsningar: Dessa innebär inte ett förbud mot att köra bil, endast en reglering av hastigheten när du gör det.
  • Alkotest i trafiken: Detta innebär inte att det är olagligt att dricka alkohol eller att köra bil, men regleringar finns för att skydda människor så att man inte får göra båda samtidigt.
  • Tvångsvård inom psykiatrin: Om man blir tvångsomhändertagen så räknas man inte längre som en myndig människa, och man förlorar samtliga privilegier i samhället.
  • Krav på vapenlicens: Detta innebär inte att det är förbjudet att ha vapen, bara att det finns regleringar för innehav av det.
  • Förbud att åka nerför Niagarafallen: Detta stämmer inte ens, reglerna säger att ”No person shall, within the Parks […] perform or attempt to perform any stunt or feat […] without the written permission of the Commission.” Så det är lagligt, men reglerat.

Kan vi se någon sorts mönster här? Att det finns regleringar för att myndiga personer ska få leva sina liv, under vissa regler. Samma regler som vi har för alkohol, vi förbjuder inte folk att dricka alkohol, men vi reglerar tillförseln. Varför kan vi skademinska vapeninnehav, bilkörning, och alkohol- och tobaksanvändning, samtidigt som det är fullständigt omöjligt för cannabisbruk?

Sedan går dom loss på riktigt; ”man bör inte vara i en relation om man är en regelbunden cannabisrökare”, för att ”ingen kommer vara oberörd av en anhörig som ständigt är påverkad av cannabis”, och ”för att inte göda den organiserade brottsligheten bör man odla sin egen cannabis och inte köpa den av andra. […] Sålunda är det svårt att tänka sig ett liv som cannabisrökare där man inte påverkar sin omgivning på ett negativt sätt”. Fortfarande inga röster om att förbjuda alkohol, fastän samtliga argument hade kunnat användas. Och om vi legaliserade och reglerade så hade vi tagit den inkomsten från organiserad brottslighet. Det är inte drogens fel, det är förbudspolitikens fel.

Myt 5: Cannabis är ett läkemedel
Svar: Cannabis för rökning är inget läkemedel. Även om det vore det är det inget argument att det ska tillåtas för andra syften. Jämför med, till exempel morfin som är en mycket användbar medicin. Som rusmedel är morfin förbjudet.

Återigen visar RNS sitt riktiga ansikte, att det inte handlar om att skingra myter, utan att jobba emot en legalisering. Varför inte döpa häftet till ”8 anledningar att förbjuda cannabis”? För att dom vill att häftet ska framstå som ett faktablad som endast försöker informera människor. Tyvärr blir det galet när informationen är helt uppåt väggarna.

Lägg märke till formuleringen i myten och svaret: ”cannabis är ett läkemedel” jämfört med ”cannabis för rökning är inget läkemedel”. Och medan jag håller med om att rökning är det mest hälsovådligaste sättet att få i sig cannabis, så är det långt ifrån det enda. Men cannabis är ett läkemedel, något som dom själva till och med säger: ”Cannabis har vissa medicinska effekter. Det finns vetenskapliga belägg för att den kan lindra illamående, smärta och kramper (vid MS) samt öka aptiten.” För att bara nämna några effekter. Så jag antar att det inte var en myt ändå?

Myt 6: Det är skillnad på bruk och missbruk
Svar: Narkotikalagstiftningen har uppkommit på grund av de sammantagna problemen av missbruket. Om ingen narkotikakonsument blev skadad eller skadade någon annan behövdes inga narkotikalagar. Jämför resonemanget med trafiken. Fortkörning och rattfylleri  är förbjudet även om man inte krockar. Lagstiftningen har tillkommit därför att det finns ett samband mellan fortkörning och dödsolyckor. Samma förhållande gäller droger: ju fler brukare desto större problem i samhället.

Ok, jag vet inte ens vad svaret har med myten att göra. Och det är fullt av hål i argumentationen. Återigen, hastighet och alkoholdrickande regleras, inte förbjuds, på grund av sin farlighet. Och att låtsas som att förbudspolitiken inte för med sig sina egna problem är skamligt. Och vi skiljer på folk som dricker alkohol och alkoholister, så visst är det skillnad.

Myt 7: Förbudet fungerar inte – och det göder maffian
Svar: Rättsväsendet belastas med stora kostnader på grund av narkotikabrott. Polis, domstolar och fängelser kommer alltid vara en förlustaffär. Men det finns ett skäl till att cannabis och annan narkotika är förbjudet, nämligen att det är skadligt.

Här dansas det runt myten igen, och dom glömmer bort att bara genom att legalisera innehav och bruk så hade 90% av de nuvarande anmälda narkotikabrotten försvunnit. Och om förbudet fungerar, varför ökar antalet drograttfyllerister, missbrukare och dödsfall p.g.a. narkotika? Och skadligt? Bilar är skadliga:

Under de senaste 12 månaderna har 284 personer omkommit och 2 786 skadats svårt i vägtrafikolyckor.

Alkohol är skadligt:

 2010 dog cirka 32 män per 100 000 invånare och cirka åtta kvinnor per 100 000 invånare i alkoholrelaterad dödlighet.

Förbjuder vi dessa? Nej, vi reglerar dom. Vi återkommer gång på gång till detta, men RNS bryr sig inte. Dom har ett moraliskt uppdrag.

Myt 8: FN-konventionen tillkom av ett misstag
Svar: Det var krav från länder med utbrett missbruk av cannabis som gjorde att drogen narkotikaklassades av FN.

Jag visste inte ens att detta var en myt? Men visst, jag går med på denna: jag tror inte att någon FN-konvention kom till av misstag. Felaktiga slutsatser, men inte misstag. Vilken typ av misstag menar dom egentligen? Råkade en majoritet ramla på deras ja-knappar när dom egentligen skulle rösta nej?

RNS talar högt och tydligt om det narkotikafria samhället, men lägger inte ner en mening på att försöka förbjuda alkohol eller tobak som orsakar mängder av dödsfall varje år. Behöver vi mer bevis på att dom inte är ute efter en lösning, utan endast att döma vad dom anser är omoraliskt användande av narkotika, jämfört med socialt accepterat dito?

Förbudspolitikens desperation leder till desperata ledare

Tidningsledare från förbudspolitiker brukar inte hålla den högsta kvalitén, men ibland kommer det en som står ut. På ett dåligt sätt. Vi börjar med den braskande titeln!

Legalisering av cannabis leder till ökat användande

Detta är ju intressant att få reda på, speciellt eftersom inget land har legaliserat cannabis, och sådana raka slutsatser kan tänkas vara svåra att dra då. Jag antar att Bo Anderssen (FP) som har skrivit ledaren menar avkriminaliserat, men han blandar konsekvent ihop de två begreppen i sin artikel. Att ta drogpolitiska råd från någon som inte ens kan förstå skillnaderna mellan dessa begrepp är minst sagt problematiskt. Vidare i artikeln skriver han:

Kontrollen kanske blir något bättre med en legalisering, men i övrigt så finns det bara nackdelar med en avkriminalisering. Användandet lär öka eftersom tillgängligheten blir större.

För Anderssen är det ett inneboende, moraliskt fel att använda droger. Fastän Folkpartiet skriver på sin hemsida om sin politik att de ”strävar efter att människor ska ha mer frihet att växa”, så inkluderar inte den friheten att göra vad man vill med sin kropp. Att människor som The Beatles, Bill Hicks, Barack Obama, Steve Jobs och en hel drös andra har tagit droger och inte bara lyckats, utan blivit världskändisar, toppolitiker och innovativa genier spelar ingen roll. För att ytterligare peka på detta så går vi vidare:

 Länder med en drogliberal narkotikalagstiftning såsom Danmark, Nederländerna, Spanien och Portugal har en mycket högre konsumtion av Cannabis. Oftast använder över fem procent av befolkningen i dessa länder cannabis regelbundet. Motsvarande i Sverige ligger på ungefär två procent som regelbundet brukar cannabis.

Han har missat att länder med drakoniska droglagar inte automatiskt leder till mindre användning, som USA som har en användning på 13,7%. Andra EU-länder där cannabis är helt förbjudet är Storbritannien (9%), Frankrike (8,6%), Luxemburg (7,6%) och Slovakien (6,9%). Han ignorerar även att Portugal, som jag skulle säga har de mest liberala droglagarna i världen (samtlig narkotika är avkriminaliserad), har minskat antal ungdomsanvändare, mer än halverat dödsfall kopplade till heroin, och dubblat antal missbrukare som har sökt hjälp. Och även om vi antar att bruk bland vuxna, myndiga människor hade ökat vid en legalisering, vägs inte det upp av all hjälp vi hade kunnat ge till utsatta människor? Är det inte viktigare att hjälpa människor, än att fördöma och moralisera?

Och sedan kommer detta guldkorn:

Det pågår även en debatt inte minst i sociala medier vilket som är farligast, cannabis eller alkohol. Att jämföra dessa droger är som att jämföra äpplen och päron. De verkar på helt olika sätt. Man kan dock konstatera att cannabis stannar kvar i kroppen mycket längre. Har man tagit cannabis så tar det cirka sex dygn innan halva mängden har gått ur kroppen. Om man rökt regelbundet under en längre tid kan det ta upp till sex veckor innan det gått ur kroppen helt. Dricker man en flaska vin så är alkoholen ur kroppen efter 8-10 timmar.

Alltså, cannabis och alkohol är helt olika och man kan inte jämföra dom… och sedan jämför han dom med varandra. Men bara i premissen där han kan försöka låtsas som att cannabis är farligare. Jag har inte hört talas om att använda tiden något stannar kvar i kroppen som mått på hur farligt det är. Är bönor farligare än socker för oss?
Men vetenskapsmän håller inte med Anderssen och jämför ändå, och kommer fram till helt andra slutsatser. Kan Anderssen klämma in fler oärliga argument? You betcha:

Det är mycket intressantare att jämföra cannabis 2013 med cannabis på 1970-talet. Det som gör cannabis så giftigt är THC-halten (tetrahydrocannabinol). I dag så ligger halten på runt 17 procent, medan det på 1970-talet låg på mellan 6-8 procent. Cannabis i dag är m. a. o inte samma sak som det var på 1970-talet.

Detta är klassisk skrämseltaktik, han drar inte ens några slutsatser från det. Han försöker insinuera att högre koncentrat av aktiv ingrediens i en drog gör att den är farligare. Men vi har inga extra restriktioner på alkohol för myndiga personer, det är lika enkelt att köpa en flaska 73% absint som en burk lättöl. Dricker man lika mycket öl som vodka? Eller justerar man efter hur stark alkoholen är? Dricker Anderssen en stor stark ena dagen, och en halvliter gin nästa dag, och tycker att det är likvärdigt? Antagligen inte. Han säger även att det är ”så giftigt”, utan att reflektera över att man måste röka åtminstone 680 kg cannabis för att överdosera, vilket gör det svårt att hitta ett enda fall där någon dött av endast cannabisbruk.

Och Anderssen avslutar lika starkt som han börjat:

Jag tror att det bästa sättet att minska missbruket är att man jobbar med en kombination av att utveckla behandlingsmetoderna och att försvåra försäljningen genom fortsatt kriminalisering av innehav, försäljning och användning av alla narkotikapreparat.

Ännu en som tror på förbudspolitik utan bevis. Maria Larsson och Beatrice Ask har en ny medlem i sin religion.

Svensk förbudspolitik, en trasig LP

Först var det i Sydsvenskan som en ledare berättade hur unga inte förstår riskerna med cannabis, sedan var det Maria Larsson som kom med samma budskap. Men hon verkar inte tro att information har gått fram, för nu skriver hon en till ledare med samma budskap, denna gång med titeln ”Riskerna med cannabis betydligt större än unga tror”.

Det är sorgligt att se att ett av de främsta argumenten som förbudsivrarna använder är att idiotförklara ungdomar, i en tid när internet gör det enklare än någonsin att få fram information. I en värld där man enkelt kan hitta vetenskapliga undersökningar, istället för att passivt ta emot propaganda som Reefer Madness, så är vi mer informerade än någonsin. Larsson skriver om risker och skador, men läs hur hon formulerar sig:

Beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg som följer den internationella forskningen konstaterar att de senaste rönen understryker och bekräftar tidigare uppgifter om skadeeffekter på vitala funktioner i hjärnan. Störst är risken för dem som påbörjar cannabismissbruk i tonåren.

Hon skriver inte om vilka skadeeffekter som rönen bekräftar. Det skulle kunna vara minnet som påverkas negativt under ett cannabisrus (som också påverkas av alkohol), något som ingen motstrider. Och att risken är störst för ungdomar är anledningen till att vi vill legalisera och reglera det, för att få bättre kontroll på vem som använder och säljer det. Som Larsson säger själv I samma artikel (men är helt blind för implikationerna):

CAN:s studie visar en mycket stor minskning av ungas alkoholkonsumtion och att denna nedgång inte har ersatts av motsvarande ökningar av narkotika.

Det ser ut som att vi har enklare att kontrollera lagliga, reglerade rusmedel än olagliga, oreglerade dito. Larsson efterfrågar ”en ökad riskmedvetenhet” men följer inte sitt eget råd och ignorerar de vetenskapliga rapporter som redan finns.