En myt om ”8 myter om cannabis”

Myten: häftet ”8 myter om cannabis” är till för att skingra myter om cannabis.

Svar:
Förbundet Narkotikafri Skola har släppt ett ”faktahäfte” i samband med Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som heter 8 myter om cannabis. Men att det skulle handa om att skingra myter eller presentera fakta är en myt, häftet är istället ännu ett exempel på skrämselpropaganda från förbudsivrarna. Vi kan börja med inledningen, där dom säger att

Cannabis är den mest använda narkotikan.

Detta kan stämma, om man väljer rätt definition. SAOL ger följande:

beroendeskapande medel som påverkar centrala nervsystemet

Alkohol är ett beroendeframkallande medel som påverkar centrala nervsystemet, och det används av 2 miljarder människor, jämfört med cannabis 129 till 190 miljoner (enligt häftet) (man kan även debattera om cannabis faktiskt ska räknas som ”beroendeframkallande”). Så varför är inte alkohol den mest använda narkotikan? Jo, för att RNS väljer att använda den juridiska definitionen av narkotika:

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Nu är inte alkohol ”föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse”, utan endast en nationell. Att alla andra länder har liknande kontroller spelar inte roll, för att den är inte gemensam. Så dom kommer undan på en teknikalitet. Känner vi oss informerade? Vi börjar med ”myterna”:

Myt 1: Cannabis är en ”lätt drog”
Svar: Cannabis är narkotika precis som till exempel heroin, kokain och amfetamin. Begreppen lätt och tung narkotika är missledande eftersom alla droger har olika skadebild

Till att börja med så verkar det inte vara myten ”cannabis är en lätt drog” dom vill prata om, utan ”det finns lätta och tunga droger”. Att specifikt nämna cannabis här är poänglöst, då dom anser att begreppet i sig är felaktigt. Men att säga att ”begreppen […] är missledande eftersom alla droger har olika skadebild” är underligt. Olika sporter har olika skadebilder, men vi kan väl jämföra dom? Sedan tar dom upp depression, lungskador, självmord och döden, men följt av att säga att man inte har hittat ett samband. Varför ta upp det då? För att skrämmas. Dom tar även upp fosterskador, men vem rekommenderar att ta någon drog när man är gravid?

Myt 2: Alkohol är mer skadligt
Svar: Det går inte att jämföra skadlighet mellan två så olika droger. Alkohol är i vissa avseenden skadligare än cannabis, särskilt när det gäller fysiska skador. I vissa fall är cannabis en värre drog. Alkoholens skadeverkningar är i vilket fall inget argument för att cannabis ska legaliseras.

För något som inte är möjligt så finns det flera vetenskapsmän som har gjort det. Och RNS gör det själva! Och dom avslöjar sig själva med den sista meningen, för dom kan inte stå emot att klämma in argument mot legalisering, fastän häftet ska handla om att skingra myter.

Myt 3: Bruket är alltför utbrett
Svar: Cannabisrökning är inte särskilt utbrett.

Förutom att både myten och svaret är så vagt skrivna att det kan betyda vad som helst (”alltför”, ”inte särskilt” är väldigt subjektivt, och ”alltför utbrett” för vad?), så låt oss se på siffrorna de tillhandahåller: de säger att 2% av den vuxna befolkningen tar cannabis. Enligt SCB hade vi 7 627 772 vuxna invånare 2012. 7 627 772 * 0,02 = 152 555. Etthundrafemtiotusen invånare som de vill fortsätta kriminalisera. ”Inte särskilt utbrett” är subjektivt, men jag tycker inte det låter rimligt med bestraffning för något som en person väljer själv att göra utan att skada andra. Och hur mycket skattepengar läggs det på att jaga dessa brukare, som istället hade kunnat gå till vård av missbrukare?

Myt 4: Staten ska inte lägga sig i vad människor gör med sina egna kroppar
Svar: Självklart ska det finnas största möjliga frihet i ett samhälle. Men olika människors friheter kan krocka med varande. Därför finns det en motsättning mellan demokrati och frihet. Om total frihet råder kommer samhället att falla ihop. Någon form av reglering måste finnas. Demokrati förutsätter att man inte får göra som man vill. Individen måste underkasta sig begränsningar av sin frihet – i form av lagar och regler – för att nå en kollektiv fördel. Tänk till exempel på:

Och här tar dom upp några exempel: hastighetsbegränsningar, alkotest i trafiken, tvångsvård inom psykiatrin, krav på licens för innehav av vapen och förbud att åka nerför Niagarafallen (?). Dessa är väldigt intressanta, så vi tittar närmre.

 • Hastighetsbegränsningar: Dessa innebär inte ett förbud mot att köra bil, endast en reglering av hastigheten när du gör det.
 • Alkotest i trafiken: Detta innebär inte att det är olagligt att dricka alkohol eller att köra bil, men regleringar finns för att skydda människor så att man inte får göra båda samtidigt.
 • Tvångsvård inom psykiatrin: Om man blir tvångsomhändertagen så räknas man inte längre som en myndig människa, och man förlorar samtliga privilegier i samhället.
 • Krav på vapenlicens: Detta innebär inte att det är förbjudet att ha vapen, bara att det finns regleringar för innehav av det.
 • Förbud att åka nerför Niagarafallen: Detta stämmer inte ens, reglerna säger att ”No person shall, within the Parks […] perform or attempt to perform any stunt or feat […] without the written permission of the Commission.” Så det är lagligt, men reglerat.

Kan vi se någon sorts mönster här? Att det finns regleringar för att myndiga personer ska få leva sina liv, under vissa regler. Samma regler som vi har för alkohol, vi förbjuder inte folk att dricka alkohol, men vi reglerar tillförseln. Varför kan vi skademinska vapeninnehav, bilkörning, och alkohol- och tobaksanvändning, samtidigt som det är fullständigt omöjligt för cannabisbruk?

Sedan går dom loss på riktigt; ”man bör inte vara i en relation om man är en regelbunden cannabisrökare”, för att ”ingen kommer vara oberörd av en anhörig som ständigt är påverkad av cannabis”, och ”för att inte göda den organiserade brottsligheten bör man odla sin egen cannabis och inte köpa den av andra. […] Sålunda är det svårt att tänka sig ett liv som cannabisrökare där man inte påverkar sin omgivning på ett negativt sätt”. Fortfarande inga röster om att förbjuda alkohol, fastän samtliga argument hade kunnat användas. Och om vi legaliserade och reglerade så hade vi tagit den inkomsten från organiserad brottslighet. Det är inte drogens fel, det är förbudspolitikens fel.

Myt 5: Cannabis är ett läkemedel
Svar: Cannabis för rökning är inget läkemedel. Även om det vore det är det inget argument att det ska tillåtas för andra syften. Jämför med, till exempel morfin som är en mycket användbar medicin. Som rusmedel är morfin förbjudet.

Återigen visar RNS sitt riktiga ansikte, att det inte handlar om att skingra myter, utan att jobba emot en legalisering. Varför inte döpa häftet till ”8 anledningar att förbjuda cannabis”? För att dom vill att häftet ska framstå som ett faktablad som endast försöker informera människor. Tyvärr blir det galet när informationen är helt uppåt väggarna.

Lägg märke till formuleringen i myten och svaret: ”cannabis är ett läkemedel” jämfört med ”cannabis för rökning är inget läkemedel”. Och medan jag håller med om att rökning är det mest hälsovådligaste sättet att få i sig cannabis, så är det långt ifrån det enda. Men cannabis är ett läkemedel, något som dom själva till och med säger: ”Cannabis har vissa medicinska effekter. Det finns vetenskapliga belägg för att den kan lindra illamående, smärta och kramper (vid MS) samt öka aptiten.” För att bara nämna några effekter. Så jag antar att det inte var en myt ändå?

Myt 6: Det är skillnad på bruk och missbruk
Svar: Narkotikalagstiftningen har uppkommit på grund av de sammantagna problemen av missbruket. Om ingen narkotikakonsument blev skadad eller skadade någon annan behövdes inga narkotikalagar. Jämför resonemanget med trafiken. Fortkörning och rattfylleri  är förbjudet även om man inte krockar. Lagstiftningen har tillkommit därför att det finns ett samband mellan fortkörning och dödsolyckor. Samma förhållande gäller droger: ju fler brukare desto större problem i samhället.

Ok, jag vet inte ens vad svaret har med myten att göra. Och det är fullt av hål i argumentationen. Återigen, hastighet och alkoholdrickande regleras, inte förbjuds, på grund av sin farlighet. Och att låtsas som att förbudspolitiken inte för med sig sina egna problem är skamligt. Och vi skiljer på folk som dricker alkohol och alkoholister, så visst är det skillnad.

Myt 7: Förbudet fungerar inte – och det göder maffian
Svar: Rättsväsendet belastas med stora kostnader på grund av narkotikabrott. Polis, domstolar och fängelser kommer alltid vara en förlustaffär. Men det finns ett skäl till att cannabis och annan narkotika är förbjudet, nämligen att det är skadligt.

Här dansas det runt myten igen, och dom glömmer bort att bara genom att legalisera innehav och bruk så hade 90% av de nuvarande anmälda narkotikabrotten försvunnit. Och om förbudet fungerar, varför ökar antalet drograttfyllerister, missbrukare och dödsfall p.g.a. narkotika? Och skadligt? Bilar är skadliga:

Under de senaste 12 månaderna har 284 personer omkommit och 2 786 skadats svårt i vägtrafikolyckor.

Alkohol är skadligt:

 2010 dog cirka 32 män per 100 000 invånare och cirka åtta kvinnor per 100 000 invånare i alkoholrelaterad dödlighet.

Förbjuder vi dessa? Nej, vi reglerar dom. Vi återkommer gång på gång till detta, men RNS bryr sig inte. Dom har ett moraliskt uppdrag.

Myt 8: FN-konventionen tillkom av ett misstag
Svar: Det var krav från länder med utbrett missbruk av cannabis som gjorde att drogen narkotikaklassades av FN.

Jag visste inte ens att detta var en myt? Men visst, jag går med på denna: jag tror inte att någon FN-konvention kom till av misstag. Felaktiga slutsatser, men inte misstag. Vilken typ av misstag menar dom egentligen? Råkade en majoritet ramla på deras ja-knappar när dom egentligen skulle rösta nej?

RNS talar högt och tydligt om det narkotikafria samhället, men lägger inte ner en mening på att försöka förbjuda alkohol eller tobak som orsakar mängder av dödsfall varje år. Behöver vi mer bevis på att dom inte är ute efter en lösning, utan endast att döma vad dom anser är omoraliskt användande av narkotika, jämfört med socialt accepterat dito?

Annonser

4 thoughts on “En myt om ”8 myter om cannabis”

 1. Det absolut bästa jag har läst på länge! Borde vara allmänbildning i skolor upp till universitet. Samt i alla hushåll 🙂

  RNS är moraliska knarktalibaner. Dom tycker till. Tror en massa. Underlaget kommer från någon slags religiös övertro. Att deras absoluta sanning är fullkomlig. Allt annat är felaktigt och drogliberalt. En portion rasism. Oändligt mycket fördomar. Okunskap värre än analfabeter. Vetenskaplig förankring? Cirka, ungefär och lika med noll.

  Keep up the good work!

 2. Så gör man när man nollar Pelle och RNS med sakliga nyktra argument.
  Mig talar dom inte med längre sedan jag fick förklarat för mig av RNS att cannabis i sin naturliga form ”marijuana” aldrig kommer att bli en godkänd medicin i Sverige för det går inte medicinera genom att röka ”löven” från cannabis.
  Spännande argument med tanke på att, ja, vem röker själva löven från cannabis på recept eller även för rekreation enligt RNS?
  Den första upplagan ”8 myter om cannabis” samt andra länkar och pdf filer konfronterade jag på Cannabishjälpen.se då den låg länkad som ”fakta” på deras hemsida och det är ju väldigt oturligt och missvisande med tanke på innehållet och hur det formulerats av författaren.
  Ska bli intressant att läsa version 3.0 av dessa 8 myter om cannabis när Pelle får revidera den återigen.

  Mycket bra skrivet och om du inte redan är medlem så kliv gärna in i gruppen Avkriminalisera cannabis på Facebook där vi efterfrågar arbetsmetoder och kommentarer som detta hos medlemmar och samhällsmedborgare för att få slut på dårskapen från dessa förbudsivrare som gör samhället en björntjänst med sin moralpanik. Alltid bra att hjälpa till med sunda argument innan mamma eller pappa kör sin tonåring till provtagning och lagföring som narkotikabrottsling.
  Nu ska jag hoppa i galen tunna och glida nerför Niagara fallen, varför? För att jag kan!
  Återigen mycket bra skrivet.
  Vänligen Michael Bravin.

 3. De saknar substans totalt i denna ”8 myter om cannabis” så du har lyckats föra bra argument och fakta till en text jag anser är omöjlig att debattera då den är så substanslös. Mycket bra skrivet:) vet inte vad annars jag ska säga faktiskt.

  Propagandan måste ta slut och fakta måste komma fram och sjunka in i hjärnan på dessa extremister som inte vet vad de pratar om.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s