”Legaliseringsförespråkare tror att den organiserade brottsligheten kommer försvinna om vi legaliserar.”

Denna har dykt upp några gånger nu, så jag kände att det var dags att ta kål på denna halmgubbe. Då kör vi!

Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund som röstade igenom att stödja en cannabislegalisering, sa följande:

Förbudet har lett till organiserad brottslighet där knarkkarteller skor sig på cannabishandeln. De kriminella kidnappar och dödar människor som en följd. Vi vill inte att knarkkarteller ska tjäna storkovan på användandet av cannabis.

Gröna Brevet, en förening som jobba för legaliseringen av cannabis, säger följande:

Varför legalisera? För att minska bidragen till organiserad brottslighet. Om kunderna köper cannabis från affärer istället för kriminella så förlorar de kriminella en inkomstkälla.

William Petzäll sa följande i sin interpellation för legalisering av cannabis:

En legalisering hade även inneburit minskad organiserad brottslighet och minskat insmugglingen avsevärt vilket skulle göra den illegala cannabishandeln betydligt mer olönsam.

Dessa har varit de mest officiella rösterna runt legaliseringen av cannabis, och ingen av dom tror att en legalisering eliminerar den organiserade brottsligheten. Så även om man säkert kan hitta någon dåre med en blogg som har denna åsikten, så är det inte den breda legaliseringsrörelsens åsikt.

Annonser

Propaganda från polisen

På Polisen Länsnarkotikaroteln Stockholms facebooksida så lades det ut ett inlägg med en länk till en studie, till Svenska Narkotikapolisföreningens analys av studien, och en kommentar från narkotikaroteln. Anders Stolpe, vice ordförande i SNPF, inleder sin analys med följande:

Nu finns det svart på vitt hur skadorna i samhället blir när marijuana legaliseras.

Detta är även vad polisen citerar på sin facebooksida, och det är direkt missvisande. Stolpe går vidare och säger själv att studien sträcker sig över åren 2006 till 2013. Cannabis legaliserades först november 2012, och systemet för försäljning och beskattning är inte fullt implementerat än, så att dra några slutsatser över en så kort tid är vanskligt. Vad han pratar om är att cannabis har blivit legaliserat för medicinsk bruk, och han vill visa nackdelarna med detta. Som han säger:

Utfallet är mycket skrämmande. 2006-2008 var det en utveckling från 1000 till 4800 innehavare av kort för bruk av medicinsk marijuana och ett begränsat antal marijuanaapotek, dispensaries. 2009 fram till november 2012 rusade antalet till 108 000 kortinnehavare som kunde handla på 532 licensierade dispensiaries.

Att kortinnehavare och cannabisapotek ökar efter hand som det har blivit lagligt, och fler och fler doktorer väljer att hjälpa sina patienter med cannabis, är inte så konstigt. Om alvedon hade upptäckts idag så hade vi nog sett en uppgång av försäljningen av det också efter att det blev lagligt. Om Anders Stolpe vill argumentera mot att det är en medicin och därför inte ska skrivas ut överhuvudtaget så kan vi ha den diskussionen, men att förfäras över att en ny medicin på marknaden tas av fler människor känns oproduktivt. Han går vidare med följande stycke:

Sen kom det tillåtna rekreationsmissbruket som skickade utvecklingen i fritt fall. Trafikolyckorna i Colorado med förare under påverkan av marijuana steg 2006-2011 med 114 procent. Dagliga marijuanamissbrukare i åldersgruppen 12-17 år har gått upp till 10,72 procent och i åldersgruppen ungdomar 18-25 år till 27,26 procent, även där utav samtliga i det åldersspannet.

Att minderåriga får tag på mer cannabis är självklart oroväckande, men återigen så hände detta inte under legaliseringen, utan långt innan. Och medan hans statistik om trafikolyckor stämmer, så utelämnar han en viktig punkt. Från studien:

From 2006 to 2011, traffic fatalities decreased in Colorado 16 percent, but fatalities involving drivers testing positive for marijuana increased 114 percent.

Det vill säga, det totala antalet trafikolyckor minskade, men fler var påverkade av marijuana. Flera studier har visat att det är mindre vanskligt att köra hög än full (även om jag självklart inte tycker att man ska köra bil påverkad av någon drog), så detta är en utveckling dom borde vara glada för. Färre olyckor känns som en rätt bra sak.

Sedan kommer Stolpe med samma gamla halmgubbe om att legaliseringsförespråkare tror att organiserad brottslighet kommer försvinna helt om vi legaliserar. Men som Gröna Brevet skriver:

För att minska bidragen till organiserad brottslighet. Om kunderna köper cannabis från affärer istället för kriminella så förlorar de kriminella en inkomstkälla.

För att minska. Vi tror inte att det är någon magisk superlösning som kommer ordna alla problem i världen. Vi tror dock på harm reduction, och att reformer ska göra det bättre för folk. Stolpe borde kika lite på hur det var under förbudstiden i USA då alkohol gjordes olagligt. Det var ingen vacker syn, och den blomstrande organiserade brottsligheten var en av anledningarna till att man till slut tvingades legalisera det igen. Den har inte försvunnit nu heller, men den får inte lika stor inkomst från alkoholförsäljning.

I ytterligare ett inlägg på polisen facebooksida så upprepar även dom den halmgubben:

Många har skrivit att om man legaliserar bruket av narkotiska droger och bl.a. låter staten ta över försäljningen så kommer de kriminella grupperingarna som nu styr marknaden att försvinna.

Men utav vad jag såg så hade, inte bara inte ”många”, utan ingen skrivit det i kommentarerna.

Och för att avsluta detta inlägg så vill jag gå tillbaka till början där jag citerade Stolpe om att det nu var ”svart på vitt” om effekterna av cannabislegaliseringen. Han borde läsa studien lite bättre, där det står:

The purpose of this report and future reports is to document the impact of the legalization of marijuana for medical and recreational use in Colorado. Colorado and Washington serve as experimental labs for the nation to determine the impact of legalizing marijuana. This is an important opportunity to gather and examine data and facts on this issue. Citizens and policymakers may want to delay any decisions on this important issue until there is sufficient and accurate data to make an informed decision.

Så inte ens studiens författare tycker att det finns tillräckligt med information för att dra några ordentliga slutsatser, utan vill endast dokumentera den fakta som har kommit fram än så länge. Det är skrämmande att polisen tillåts tuta ut sådan propaganda som dom gör.

Förbudsmentalitetens skrämseltaktiker

I en artikel på Dagens Nyheters hemsida så skrivs det om drogen MDPV. Den benämns som en ”nätdrog”, en luddig term som inte har en exakt definition. Är det droger som man kan köpa den över nätet? Men alla droger kan köpas på nätet, så alla droger är nätdroger (inklusive alkohol). Är det droger som man kan köpa lagligt via nätet, för dom inte har narkotikaklassificerats än? Men MDPV blev narkotikaklassad 2010, så då är det ingen nätdrog längre. Men det är en ny spännande term, och används för att skrämma upp folk. Det är inte vilken drog som helst, det är en nätdrog!

Den sägs även vara ”mycket kraftfull”. Men vad betyder det? Är dess effekter generellt kraftigare än andra drogers, eller är det en extra potent drog (d.v.s. att man behöver ta mindre för att få samma effekt jämfört med andra droger)? Men storleken på doser är runt några milligram, jämfört med LSDs doser runt ett tiotal mikrogram. Vi får inget veta, inget förklarat.

Sedan avslutar man artikeln med att säga att den som tar MDPV blir ”ofta aggressiva och paranoida”. Men vad folk inte verkar förstå, är att folk tar inte droger för att bli aggressiva eller paranoida. Man tar en drog för att man tycker att effekterna är önskvärda (förutom om man är missbrukare, men jag tänker inte kalla alla som dricker alkohol för alkoholister). Några av de effekterna som folk som tar MDPV är ute efter är eufori och en känsla av välmående. Däremot om man överdoserar så är det troligt att man kan bli deprimerad och paranoid. Om den troligaste effekten av en drog är negativa så blir folk inte så sugna på att ta den.

Med detta vill jag inte säga att MDPV är något som jag tycker att folk borde ta. Det finns ett flertal fall med folk som har dött av överdoser (något som hade avhjälpts om det legaliserats, då man hade kunnat veta exakt vad som finns i droger man köper, och hur mycket) och eftersom det är en någorlunda lite studerad drog så är det svårt att veta vad för andra effekter det kan ha. Men att slänga runt med så ospecificerat språk och ge bilden av att drogbrukare vill bli aggressiva hjälper ingen. Kom ihåg Reefer Madness, där man målade marijuanabrukare som våldsamma djur som skrattandes slog ner sina närmsta vänner. Det var lögn då, och det är lögn nu. Låt oss styras av fakta, och inte skrämselpropaganda.