Kampen mot missbruk

Det har gjorts experiment på primater och råttor angående heroinberoende, med olika utkomster. Efter resultat som verkade peka på att man blev obotligt beroende av heroin skrev Avram Goldstein år 1979:

If a monkey is provided with a lever, which he can press to self-inject heroin, he establishes a regular pattern of heroin use — a true addiction — that takes priority over the normal activities of his life … Since this behavior is seen in several other animal species (primarily rats), I have to infer that if heroin were easily available to everyone, and if there were no social pressure of any kind to discourage heroin use, a very large number of people would become heroin addicts.

Problemet var att i dessa experiment så var det stressade djur i små, sterila burar som det testades på. Får att ändra på de variablerna så utförde Bruce K. Alexander experimentet Rat Park. Han gav råttorna utrymme, sällskap, gott om mat och leksaker, och observerande om resultaten blev detsamma. Det blev dom inte:

Nothing that we tried […] produced anything that looked like addiction in rats that were housed in a reasonably normal environment.

Detta indikerade att det största problemet med missbruk är inte drogen i sig, utan omständigheterna. Om vi verkligen vill minska drogmissbruk, så är det första steget att ta tag i fattigdom, hjälpa de hemlösa, och ordna möjligheter för folk att bli del av samhället. Men det är så klart mycket enklare att bara skylla på drogerna. Att plåstra om symptomen istället för att bota sjukdomen.

Forskaren Carl Hart gjorde egna experiment där han bjöd i missbrukare. De fick röka crack, och sedan välja om dom ville röka mer, eller pengar som dom skulle få vid experimentets slut några veckor senare. Många valde pengarna. När metamfetamin blev stort i USA så upprepade han försöken med dess missbrukare, och fick liknande resultat.

“If you’re living in a poor neighborhood deprived of options, there’s a certain rationality to keep taking a drug that will give you some temporary pleasure,” Dr. Hart said in an interview, arguing that the caricature of enslaved crack addicts comes from a misinterpretation of the famous rat experiments.

Fler och fler röster höjs mot det missriktade kriget mot droger:

With few exceptions and despite increasing investments in enforcement-based supply reduction efforts aimed at disrupting global drug supply, illegal drug prices have generally decreased while drug purity has generally increased since 1990. These findings suggest that expanding efforts at controlling the global illegal drug market through law enforcement are failing.

Det är bara en tidsfråga innan vi kommer ändra vårt synsätt och regelverk för att bättre hjälpa missbrukare. Men innan det händer så kommer fler fara illa, ramla ur samhället, och dö, från vår snedvridna moralistiska politik.

Ni kan läsa mer om Rat Park-experimentet i den vetenskapliga rapporten, eller i serieformat av Stuart McMillen.

Annonser