Yttrandefrihet: Inte en carte blanche för vilken skit som helst

Det har redan diskuterats mycket om hur yttrandefriheten inte handlar om att stå oemotsagd, så jag lämnar det ämnet med en relevant xkcd.

Men för att gå rakt på pudelns kärna så citerar jag här första stycket i den svenska yttrandefrihetsgrundlagen:

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Lagen innefattar alltså inte demonstrationer, torgtal, föreningar eller organisationer. Att förhindra nazister från att hålla offentliga tal har alltså inget med yttrandefriheten att göra. Och inte nog med att det inte är emot grundlagen att förbjuda nazistmöten, det är lag på att vi ska göra det enligt lagen om hets mot folkgrupp:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Om inte Svenskarnas partis punktprogram ”uttrycker missaktning för […] sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung” så vet jag inte vad:

1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

Detta är något Eric Rönnegård, jur. kand och f.d. polisintendent, uttryckte i en debattartikel:

I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Han pratar även om en FN-konvention som vi vägrar följa:

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konventionen.

Det sa även Peter Nobel, jur dr och f d generalsekreterare i Svenska Röda Korset, något profetiskt förra året:

Enligt dess artikel 4a ska ”konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.

Det har Sverige till skillnad från de flesta andra EU-stater inte gjort, trots att FN-kommittén mot rasdiskriminering under årtionden i allt skarpare ordalag erinrat om vår folkrättsliga förpliktelse i denna del.

Det är oroande eftersom rasism sprider sig, rasistiskt näthat florerar och det nazistiska partiet Svenskarnas parti enligt Expo stod för mer än 1 000 aktiviteter förra året.

Så för att sammanfatta: nazistiska torgmöten är inte skyddade under yttrandefriheten, och enligt lagen om hets mot folkgrupp så ska vi förbjuda dom, och även enligt en FN-konvention som vi är med i. Så nej, det handlar inte om att skydda demokratin när vi tillåter nazistiska torgmöten, vi går rakt emot vad vår demokrati står för.

Uppdatering 2014-08-29:

Nu har FN gått ut och återigen kritiserat Sverige för att vi tillåter dessa organisationerna:

Sverige lever inte upp till sina åtaganden, konstaterar FN-kommittén som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser.

”Vi noterar med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka”, skriver FN:s kommitté mot rasdiskriminering i sin senaste rapport om Sverige.

Annonser

2 thoughts on “Yttrandefrihet: Inte en carte blanche för vilken skit som helst

 1. Problemet med ditt resonemang är att det finns några grundläggande principer som en rättsstat inte bör överträda:

  1) Åsikter går inte att förbjuda
  2) Människor går inte att kriminalisera
  3) Det går inte att döma någon för ett brott på förhand
  4) Så länge politiska partier följer lagens bokstav (om än inte andemeningen) ska de få agera utefter samma förutsättningar som andra partier.

  Hur vidrig deras politik är och hur nazistiska enskilda medlemmar är så är de inte en öppet nazistisk organisation. Deras partiprogram (din länk, orkar inte med att läsa mer än så, kan vara så att jag missat något) innehåller inte juridiskt sett hatbrott. Det är inte etiskt försvarbart att förbjuda ett parti att hålla möte för vad de kanske kommer att säga. Däremot bör alla hatbrott få kraftig påföljd, men då gärna på ett rättssäkert sätt.

  I en demokrati är det extremt viktigt att skilja på åsikter och handlingar.Och förövrigt är åsiktsförbud en ineffektiv lösning på ett relativt komplicerat samhällsproblem (och då åsyftar jag rasisterna, inte invandringen).

  • Problemet med ditt resonemang är att:

   1) Jag har inte pratat om att förbjuda åsikter
   2) Eller människor
   3) Har jag inte heller sagt något om
   4) Som jag visade i inlägget så bryter dom mot lagen om hets mot folkgrupp, samt FN-konventionen som vi är med i

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s