”Legaliseringsförespråkare tror att cannabis är ofarligt.”

När narkotikadebatten får fokus åker återigen halmgubbarna fram, och denna gången ska jag skriva om synen på cannabis farlighet. Agenda hade ett program den 19/1 där Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Hanna Wagenius och Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Sara Skyttedal debatterade om en legalisering av cannabis (C för, KD Mot). Men innan debatten så visades ett kort inslag om cannabis. I den så säger Jonas Wendell (kommissarie ungdomssektionen) följande:

26:31: ”Generellt sett är det många som […] ifrågasätter om cannabis verkligen är farligt.”

Men sekunder senare, när dom frågar en ungdom, så säger han:

26:45: ”Det är överdrivet kan man konstatera. […] Dom fördomarna som vuxna framförallt har mot cannabis stämmer ju inte.”

Han säger inte att det är ofarligt, bara att propagandan som använts mot cannabis är överdriven. Inte ens till sitt eget vinklade program kunde dom hitta någon som sa att cannabis var ofarligt.

Sedan har även Obama pratat om cannabis nyligen. I en intervju i The New Yorker så blir Obama tillfrågad om vad han tycker om den nya attitydutvecklingen runt cannabis (man kan ju också påpeka att ”bli ställd frågor om cannabis av en reporter” innebär enligt Aftonbladet att man ”kastar sig in i drogdebatten”). Obama säger följande:

“As has been well documented, I smoked pot as a kid, and I view it as a bad habit and a vice, not very different from the cigarettes that I smoked as a young person up through a big chunk of my adult life. I don’t think it is more dangerous than alcohol.”

När TT via Aftonbladet vill kommentera på detta, så tar man inte ens med några citat från originalartikeln, och Bengt Svensson uttrycker sig som följande:

– Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt. Forskningsläget är tydligt. Cannabis har skadeverkningar, särskilt vid intensiv användning och särskilt för personer som är unga.

Vilket insinuerar att Obama sagt att det inte har skadeverkningar. Vidare säger Svensson:

– Att just Obama har klarat sig bra ändå, det är ett lite förenklat synsätt. Det är inte alla som provar en drog som råkar illa ut, utan det är en viss grupp som gör det.

På inget sätt försöker Obama säga att eftersom han har klarat sig så kommer ingen skadas av det. Legaliseringsförespråkare och ungdomar är inte så korkade som förbudsförespråkare vill måla upp det, dom har istället fått tillgång till ordentlig information. Och när någon jämför cannabis och alkohol så säger politiker och poliser att de inte går att jämföra. Men vetenskapsmän har gjort det, och konsekvent sätter dom alkohol som farligare än cannabis.

Fler tillfällen då denna används:

Corren.se:

Men inte heller cannabis är riskfritt som många förespråkare gör gällande, säger Peter Hultén.

Anita Kämpe via Trelleborg Allehanda:

Cannabis är inte ofarligt (något insändaren hon svarar på aldrig påstått)

Annonser

”Legaliseringsförespråkare tror att den organiserade brottsligheten kommer försvinna om vi legaliserar.”

Denna har dykt upp några gånger nu, så jag kände att det var dags att ta kål på denna halmgubbe. Då kör vi!

Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund som röstade igenom att stödja en cannabislegalisering, sa följande:

Förbudet har lett till organiserad brottslighet där knarkkarteller skor sig på cannabishandeln. De kriminella kidnappar och dödar människor som en följd. Vi vill inte att knarkkarteller ska tjäna storkovan på användandet av cannabis.

Gröna Brevet, en förening som jobba för legaliseringen av cannabis, säger följande:

Varför legalisera? För att minska bidragen till organiserad brottslighet. Om kunderna köper cannabis från affärer istället för kriminella så förlorar de kriminella en inkomstkälla.

William Petzäll sa följande i sin interpellation för legalisering av cannabis:

En legalisering hade även inneburit minskad organiserad brottslighet och minskat insmugglingen avsevärt vilket skulle göra den illegala cannabishandeln betydligt mer olönsam.

Dessa har varit de mest officiella rösterna runt legaliseringen av cannabis, och ingen av dom tror att en legalisering eliminerar den organiserade brottsligheten. Så även om man säkert kan hitta någon dåre med en blogg som har denna åsikten, så är det inte den breda legaliseringsrörelsens åsikt.

”Legaliseringsförespråkare vill att droger ska släppas fria.”

Denna återkommer gång gång. Sanningen är att de som vill legalisera cannabis även vill reglera det. Svenska pro-legaliseringsföreningen Gröna Brevet skriver följande på sin sida:

[Legalisera] för att cannabis nu säljs på helt fel ställen. Jag ser hellre att cannabis säljs i butiker med lagar att följa än precis överallt, utan restriktioner. Cannabis säljs på köpcentrum, torg, hotell, bussar, lekplatser, skolor, fester, busshållplatser,  vart som helst! Vem som helst säljer till vem som helst – överallt!

Vi kan debattera hur mycket den svarta marknaden kommer minska om vi legaliserar och reglerar, men att den kommer minska kan vi väl alla hålla med om? Tänk bara på Al Capone och förbudstiden i USA:

Gangs who had limited their activities to gambling and thievery before 1920 transformed into organized groups of ”bootleggers,” individuals who illegally brought liquor into the country and sold it to thirsty Americans. Bootlegging gangsters became millionaires. Prominent among them was Alphonse ”Al” Capone, whose brief career as a Chicago mob boss made him into a legendary character. His income was estimated at over $100 million per year.

Så utan åldersgränser, kvalitetskontroller, säljregler eller ordentlig information så är det friare och farligare än någonsin.